Rialc
Rao 0.66

            Poesie anonime


    1      [. . .] la croada
    2      [. . .] leuada
    3      [. . .] veu
    4      [. . .] la dauantera
    5      [. . .] que ’s primera
    6      [. . .] la feu.

    7      [. . .] Papa
    8      [. . .] a
    9      [. . .] l’enpara
    10     [. . .]
    11     lo pecat que·ns embalsa
    12     a tots perdonara.

    13     Anem ab grans jornades,
    14     totes faenes lexades,
    15     bona gent, recobrar
    16     les hosties sagrades
    17     que los cans nos han levades
    18     no les nos volen dar.

    19     Lo noble rey de França
    20     ne menara la dança
    21     contra tots los infels:
    22     la gentil flor de lir
    23     los dara gran mertiri
    24     de males morts cruels.

    25     Lo bon rey d’Anglaterra
    26     los fara mortal guerra
    27     de mant colp de glavi;
    28     no hi haura puyg ni serra,
    29     mort no caygue en terra
    30     e molt moro mesqui.

    31     En apres sens fallia,
    32     ab gran caualleria,
    33     lo bon rey d’Arago
    34     lo dara mal dia,
    35     car ga na senyoria
    36     i tels a sa bando.

    37     Del bon rey de Castella
    38     haura por e manzella.
    39     Convendra lo leo
    40     ab sa corona bella,
    41     qui lo batra de la sella
    42     ffort, cruel e fello.

    43     Lo prous rey de Nauarra
    44     los dara per la garra
    45     tals que ’n terra n’iran
    46     capellans de Pamplona,
    47     mas no veheent lur corona
    48     qui tots los hauçiran.

    49     Rey de Portogalesos,
    50     ab lançes e ab pauesos
    51     e ab caualls armats,
    52     los fara star duptosos
    53     e del colp sanguonosos
    54     ferits e malmenats.

    55     [. . .] ajudars volie
    56     [. . .] e astucia
    57     [. . .] troues d’ultra mar
    58     [. . .] ns darie
    59     [. . .] moreria
    60     [. . .] uenjar.

    61     [. . .] Napols
    62     [. . .] Napols
    63     [. . .] vol
    64     ab tota valentia
    65     sobre barberia
    66     façe posar l’estol.

    67     L’aguila coronada,
    68     si vol pendre volada
    69     que·s pos sobre tunich,
    70     correr n’a fins Granada
    71     ab sa valent maynada
    72     tot aura conquist.

    73     Si mylia hi venia,
    74     ab tota Lombardia,
    75     dar los hi he que fer
    76     ab çells de la pença,
    77     que li façen valença
    78     e hajuda per la mar.

    79     Moros retets la terra,
    80     si no en esta guerra
    81     a mala mort morrets.
    82     No us hi valran les darguens
    83     ni adzagixtes largues
    84     ni tots vostros genets.

    85     Perduda es la morisma,
    86     si el bon rey altisma
    87     met en cor e en valent
    88     a tots çells qui per baptisme
    89     apres sens tot sophisme
    90     per ell a mantenir.

    91     Que complem est passatge,
    92     en nom de bon viatge,
    93     l’an a metra tot dret.
    94     Aqui façam hostatge,
    95     fins que tinguam engatge,
    96     lo cos de bafumet.

    97     Pare sant apostoli,
    98     ab nostre consistori
    99     d’aço agam pregat
    100    aquest feyt no romangue,
    101    car serie gran blasme
    102    de la crestiandat.

    103    Tarragona honrada,
    104    ab la vostra advocada,
    105    Santa Tecla guiant,
    106    prenets la davantera
    107    ab la sua bandera
    108    a metes la anant.

    109    Verge Santa Maria,
    110    Ella prech Deu tot dia
    111    del miracle prop mar
    112    ni en lir que ha moreria
    113    faran caualleria
    114    del Salvador cobrar.

    115    [. . .] se podia
    116    [. . .] missatgeria
    117    [. . .] anasset tot dret
    118    [. . .] fortes armades
    119    [. . .] levades
    120    [. . .] perdra l’estret
    121    [. . .] clariets
    122    [. . .] manets
    123    e[. . .] que ses haver
    124    e pus tornar nos niets
    125    nostre Senyor loant.

    126    Chrestians de natura,
    127    pus questa uentura
    128    es devenguda es,
    129    façes la dita armada
    130    e per res no remangua,
    131    si no mal dia·ns serie
    132    si nos faye.

 

 

 

Ed. Joan Pié, «Autos sagramentals del segle XIV», in Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, I, 1898, pp. 673-686 e 726-744.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc