Rialc
Rao 0.54

            Poesie anonime


    1      Scriur[e] vul
    2      lo gran burbul
    3      qui·s deu seguir
    4      ap[res] la mort
    5      del rey molt fort
    6      per qui brissat
    7      s[er]a l’astat
    8      de molts barrons
    9      e los bassons
    10     enmig del cell
    11     perra lo stell
    12     qua[n]t desme[m]brat
    13     del ratpenat
    14     lo rre[i] sera
    15     e regnara
    16     ab gran t[re]ball
    17     lo poch mestal
    18     e·l vou q[ue] rel
    19     el qual l’anyell
    20     p[er]seguira
    21     no regnara
    22     james en pau
    23     car axi plau
    24     al gran planet
    25     e molta set
    26     de penat auran
    27     cells qui d’anguan
    28     lo robaran molt
    29     mas posa ’lls sols
    30     en breu lo vell
    31     per lo smell
    32     dels cris[ti]ans
    33     mas a poch de te[m]ps
    34     s’alegrara
    35     p[er]que del vel
    36     exira un fill
    37     qui sens p[er]ill
    38     gov[er]nara
    39     aquest pendra
    40     la cassa s[anc]ta
    41     e lo solda
    42     sujech s[er]a
    43     lo mon en hu
    44     ab ferro cru
    45     ap[re]s vendra
    46     cell q[ui] serra
    47     malvat p[ro]phe[t]a.

 

 

 

Ed. Joan Requesens i Piqué, «Uns versos profeticopolítics referits a Ferran el Catòlic», in Homenatge a Arthur Terry, I, Barcelona, 1997, pp. 71-81, a p. 79.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc