Rialc
Rao 0.46

            Poesie anonime


    1      E!, quant m’es greu quant no remir
    2      vostre bel cors, qui·m fa lenguir
    3      soven penssan el la beutat,
    4      d’on mantes vetz m’en ve desir
    5      que m’en pogues un pauch plavir
    6      per far enoy e tot desgrat
    7      al descortes
    8      qui m’ha repres
    9      de vos amar,
    10     qui etz la res
    11      a qui am mes,
    12     e dey presar
    13     e far plaser
    14     ab cor enter
    15     e vertader,
    16     pus qu’ab voler
    17     me suy tostemps a vos sotmes
    18     e luny e pres,
    19     lo jorn, la nuyt e l’alba.

    20     No m’ha retret de vos veser
    21     l’envegos falç e lausenger
    22     ab son saber mal e ginyos;
    23     mas, pus en elh no ha poder
    24     de fer me perdre lo voler
    25     ne l’esperança que en vos
    26     . . .,
    27     amar vos ay
    28     a son despit,
    29     e viure gay,
    30     aysi com say,
    31     de gran delit
    32     e be conten;
    33     sitot soven
    34     no suy presen,
    35     haver l’enten,
    36     bella, presan, prous e valen,
    37     que manta gen
    38     disir’aver un’alba.

 

 

 

Ed. Isabel de Riquer, «Alba trobadoresca inédita», in Studia in honorem prof. M. de Riquer, II, Barcelona, Quaderns Crema, 1987, pp. 595-601, a p. 596.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc