Rialc
Rao 0.44

            Poesie anonime


    1      D’una vella scaxalada,
    2      jur redeu, stic temptat:
    3      moltes voltes m’a pregat
    4      que li garbell la civade.

    5      Un colp me dara dels grochs
    6      ans que li·n toc en la prima,
    7      e mostrar·ll n’he dos colps
    8      qui son naturals d’esgrima;
    9      ma veig le·n ten ascalfade,
    10     que tantost m’aura cansat;
    11     moltes voltes m’a pregat
    12     que li garbell la civade.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 171.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc