Rialc
Rao 0.43

            Poesie anonime


    1      D’un xipelet de set flors enramat
    2      vos fau presen pel vostra cap garnir,
    3      e son les flors la blancha flor de lir,
    4      l’autra gessem, plena de gran beutat;
    5      la terça es una belh’anglantina,
    6      la quarta es la gentil clavelina,
    7      la quinta es viola ben olen,
    8      les autres son gaug e rosa brulhen.

    9      Del liri flor s’enten quez ets molt belha,
    10     e del gesem s’enten que sots molt blancha,
    11     l’anglentina qu’etz conaxens e francha,
    12     e del clavelh q’etz ferma ses parelha;
    13     a[xi] com par la viola saber,
    14     e la del gaug, que sots blanda per ver,
    15     lo roser es quez aculhir sabetz
    16     de totes gens segons valen lur pretz.

    17     Margarida, lo xipelet vos do,
    18     gay ez ysnelh per dur sobre la testa,
    19     quez aut de flor, de flors deu esser lesta,
    20     e vos, belha, prenets lo si us par bo;
    21     be que milhor lo merexets cent tan,
    22     no guardan elh mas sol bon talan
    23     qu’ay de servir vostre cor avinen,
    24     valens e belhs, grasit de tota gen.

    25     Belha dompna, vostra cors ben stan
    26     enten e pot e sab e val aytan
    27     que tot lo mon n’es d’uymay conaxen;
    28     de mi us recort, qui son vostre serven.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 160. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Ha. || 8 autres] altres ed. — 14 blanda] blandar ed. — 22 sol] sel ed. — 23 cors avinen] cors (ay) avinen ed. (ma ay è gia espunto nel ms.). — 22 è ipometro (forse si puo integrare [lo] b. t. — 25 cors] cos ed.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc