Rialc
Rao 0.31

            Poesie anonime


    1      Com lo que sta sentensiat a mort
    2      e ffan lo cert que tan prest no morra,
    3      creu e no creu e si·l desliurara
    4      lo detenir de sa malvada sort,
    5      axi stich jo, que pens si lo tardar
    6      destorbara que jo no us sia ’bsent,
    7      tan ocupat tinc un çol pensament
    8      qu’en als no puch entendre ni pensar.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms.: K.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc