Rialc
Rao 0.25

            Poesie anonime


   1      Bona dompna, Dieu cuy veser
    2      ant li vostre gay cors remir,
    3      e puys tant vos am e us desir
    4      gran be me·n deuria xaser;
    5      qu’aixi m’a vostr’amor conques
    6      e vençut e liat e pres,
    7      qu’eb tot lo segle, si meu fos,
    8      me tendria paubre sens vos.

    9      Dompna, quan vos vey remaner
    10     ni·m cove de vos a pertir,
    11     tant m’angoxon li mal sospir
    12     qu’en pauch no me·n cug dexaser.
    13     A, dolça domna, francha res!
    14     Valha m’ab vos prechs e merces,
    15     e retenetz me ma xanços,
    16     si tot pesa·l cortes gelos.

    17     Pretz e valor vuelh mantener
    18     e bones dompnes obesir
    19     e les corteses gint servir,
    20     e no hay gran cura d’aver.
    21     Mays, pero, si·l poder hagues,
    22     al mon no es duchs ne merques
    23     a qui mays plagues messios
    24     ne meny[s] se pach d’avols baros.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M.,1988, p. 94. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 25 mal] mei ed.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori