Rialc
Rao 0.24

            Poesie anonime


    1      Be puch penar
    2      e vos voler me·n mal,
    3      que no us puch desamar.

    4      Be puch penar
    5      tant com viure,
    6      sens esperar
    7      james de vos merce.
    8      Cruel me sou,
    9      e yo no se per que,
    10     que no us puch desamar.

    11     Be puch penar
    12     e vos saber vos greu:
    13     l’amor que us port
    14     lavar no le·m poreu.
    15     Tant a mon grat
    16     vos ha creada Deu
    17     que no us puch desamar.

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras, Estudis de lírica popular i lírica tradicional antigues, Barcelona, P.A.M., 1993, p. 101.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc