Rialc
Rao 0.23

            Poesie anonime


    1      Be·n fayts perven, amors, que pauch vos costi
    2      que ’xi·m donats tot jorn trebalh e greuge;
    3      ben voletz tant que ma vida s’abreuge,
    4      puys que de far ço que vos platz no·m osti,
    5      ans tant com puesch en vos servir m’acosti.
    6      Donchs, si us plagues, be·m degretz far alegre;
    7      mas eras vey que·m fay voler e segre
    8      lieys que·n son cor merce no·m vol concebre.

    9      Be·m podets far en breu del tot decebre,
    10     si us platz, amors, can mon poder vos doni,
    11     e mantinen lo meu cors abandoni;
    12     mas las seray si no·m voletz recebre.
    13     Punyen me son con fulhas de ginebre
    14     tuyt mey afar, car me fayts tant sotsmetre
    15     a lley que joy dar no·m vol ne prometre,
    16     ne·m datz coffort qu’autremen puxa viure.

    17     Ab letres d’aur vostre nom fas scriure,
    18     e de bos laus e veraya aquelh merqui,
    19     e car etz proz e donatz pretz yeu cerqui
    20     vostre socors, que d’effan me deliure;
    21     e si languisch car vos platz qu’eu me liure
    22     per far plasers lay on plaser no prendi,
    23     ne ges a vos grat ni merces no·n rendi
    24     del temps perdut que m’havetz fayt despendre.

    25     Muntats m’avetz e lexatz me dexendre,
    26     car gaug ni be ne plasers no·m profre
    27     celba que te mon cor dins en son coffre,
    28     tant qu’yeu no pusch [autre] socors actendre.
    29     Vostre cosselh me faytz eras carvendre,
    30     amors, don vey que d’aver joy me tardi,
    31     e conech be, mas prench avant reguardi,
    32     ben [e]speran, perden temps e servici.

    33     Si cruseltatz visques de son offici
    34     e vol amors que·m fessats adjutori,
    35     per ben amar [. . .] ben notori,
    36     sens que midons no·n fera prejudici.
    37     Mas cant suy luny del vostre beniffici,
    38     qu’eu torn atras can d’onor muntar cugi,
    39     de mon grieu mal no pusch trobar refugi
    40     si no·m val lieys que·m pot mal e be fayre,

    41     Pus que us am tant netamen senes vici,
    42     mon naut voler, no metats en diffugi
    43     lo joy qu’esper e dins mon cor stugi,
    44     perque m’es greu si·m fetz pitz de mort trayre.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer, «Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron en las justas de Tolosa», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 26, 1950, pp. 300-308, a p. 308.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc