Rialc
Rao 0.17

            Poesie anonime


    1      Atressi·m pren con la mola com mol
    2      que tot jorn va pero d’un loch no·s part,
    3      car s’eu anas pel mon vas manta part
    4      ja mon fin cor ges no·s muda ne·s tol
    5      de leys en cuy ay mis tot mon poder,
    6      ans es pus fort que nulh castelh roquer,
    7      que no tem res que luny ne prop li sia.

    8      Soven me fay [lo] mey ulh monsonger
    9      tal res guardar qui·l semblara plasen,
    10     mas lay on plus hi vey gentil parven,
    11     trop mon fin cor dos tants pus vertader;
    12     c’a mi l’ sguart gentil nez amoros
    13     no·m pot semblar tan belh ne ten joyos
    14     qu’a vos, midons, me faça variable.

    15     [E] can Jesus en creu mori per nos
    16     ja no formech un cors tan ben stan,
    17     car beutats gran los pus belhs va passan,
    18     garnitz de sen e de pretz valeros;
    19     a sa lausor no·s pot res milhorar,
    20     qu’elha val tan c’om la deu nomenar
    21     milhor del mon per virtutz coronada.

    22     E per ayço crey no·s posques trobar
    23     en fin amar un amador pus fi
    24     ques eu li suy, car ges no pusch en mi
    25     haver sforç de nulh plaser donar,
    26     ans vau cossiu, pensius e ple d’esmay,
    27     que·l joy m’es dol e nulha re no·m play:
    28     tant fort me puny un desir de sa vista.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Miscelánea de poesía medieval catalana», BRABLB, 26, 1954-56, pp. 151-185, p. 184.

8 L’integrazione serve a sanare l’ipometria, non rilevata dall’editore (Bohigas 1988, p. 90, dilata monsonger in monsoneger).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc