Rialc
Rao 0.16

            Poesie anonime


    1      Armem nos, vers crestians,
    2      refranem lo celarat,
    3      qui ple de gran crueltat
    4      mat’e ven los cars germans,
    5      ffels crestians.

    6      Pus avem fulgent senyera
    7      de l’empremte de la Creu,
    8      cascuns voler moure·s deu
    9      aterrar sa vil bandera.
    10     No·ns espant, si be son tants;
    11     anem, prest contra·l malvat,
    12     qui ple de gran crueltat
    13     mat’e ven los cars germans,
    14     ffels crestians.

    15     Merce gran Deu nos a feta
    16     creant nos en un tal temps
    17     qui premi, laor ensemps
    18     e salut hofer perfeta.
    19     Cobrem, doncss, los temples sants
    20     viltenguts per l’abstinat
    21     qui ple de gran crueltat
    22     mat’e ven los cars germans,
    23     fels crestians.

    24     Vaj’avant la Sanct’armada!
    25     Gent de qualsevulla ffor:
    26     si voleu gonyar honor
    27     exequt se la creuada.
    28     No us escap tant noble lans,
    29     sie·l turch desbaratat,
    30     qui ple degran crueltat
    31     mat’e ven los cars germans,
    32     ffels crestians.

    33     Bon Jhesus, ab junctes mans
    34     te suplich, apresonat
    35     sia ’quel qu’ab crueltat
    36     mat’e ven los cars germans,
    37     ffels crestians.

    38     Pare Sant e Princeps Grans
    39     qui regiu crestiandat,
    40     puis vets la nesessitat,
    41     dau socors als cars germans,
    42     ffels crestians.

 

 

 

Ed. Isabel de Riquer, Poemes catalans sobre la caiguda de Constantinoble, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1997, p. 81.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc