Rialc
Rao 0.152

            Poesie anonime


    1      Xi com la flor ben olen
    2      odos gita ses afan,
    3      pari la Verges l’enfan.

    4      A miga nuyt lo pari,
    5      vejats maraveyles grans!
    6      Parech jorn, xi s’esclari,
    7      enapres son ausits xans
    8      d’angels al cel, veramen
    9      gloria a Deu donan
    10     e pats a ’yçels qu’amor han.

    11     Si·m deyts ço quo·s poch far,
    12     que verge puscha parir,
    13     no u saubria raysonar
    14     si no·m deyts con poch florir
    15     la vergela, majormen
    16     con humor ne tan ne quan
    17     non agues, ans seca stan.

    18     Verge, l’angel demandas
    19     en qual manera ne quom
    20     nina que mays no·s pensas
    21     haver privadesa d’om
    22     pogues, ses corrompimen,
    23     parir fyl, ne pauch ne gran:
    24     er o saubets ses enjan.

    25     Pel guayg qu’uy hac complimen,
    26     siam tots guardats de dan,
    27     Verge, siats ne membran.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983, p. 219.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc