Rialc
Rao 0.147

            Poesie anonime


    1      Una senyora que açi ha,
    2      jo l’aure o·m costara.

    3      Una senyora del cors gentil
    4      sens pietat me fa morir.
    5      Jo l’aure o·m costara.

    6      Una senyora del cors galant
    7      sens pietat me fa penar.
    8      Jo l’aure o·m costara.

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras, Estudis de lírica popular i lírica tradicional antigues, Barcelona, P.A.M., 1993, p. 99.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc