Rialc
Rao 0.145

            Poesie anonime


    1      Totes ensemps no valan tant com una,
    2      dompnes del mon, si fossen mil tants mes,
    3      e si us dich clar que no·n sera james;
    4      car xascun jorn, de las vuit parts la una
    5      de pretz, d’onor, de laus, de cortesia
    6      sus les milhors ha ten gran senyoria
    7      que val e pot ez enten aytan,
    8      d’on manta gen[t] li va merce claman.

    9      Sa belha fas lutz com de nuyt la luna
    10     ab lo clar vis que, miran luy, apres
    11     home del mon hauria tost conquest
    12     de sol hixen fins que·s pona la luna,
    13     tan com nexen en luy gran milhoria,
    14     que no es nat ne nexer no poria
    15     que pus presan pusques ver de mil an,
    16     d’on mante gen[t] li va merce claman.

    17     Blanqu’es co·l sol e no penssets que bruna,
    18     qu’axi relhutz e tot quan l’esta pres,
    19     que del belh jorn faria, si·s volgues,
    20     tornar la nuyt, que ses nuvol es bruna.
    21     A la claror gran host s’i armaria
    22     del Taburla qui fon en la Turquia;
    23     enquer n’a mays quez yeu no vau comptan,
    24     d’on manta gen[t] li va merce claman.

    25     Be es rayso pus ho vol la Fortuna
    26     que les milhors fossen a ley sotsmes,
    27     e las pigors e tot quant al mon es
    28     ffacen trahut a cella qui Fortuna
    29     ha tramuntat, e mes en la paria
    30     dels cherubins, la nauta companyia
    31     angelical, qui dins lo cel stan,
    32     d’on manta gen[t] li va merce claman.

    33     Dompna valen, en res cug dir falcia
    34     de vos lausar per la milhor que sia
    35     en aycest mon ne y sera d’er’enan,
    36     d’on manta gen[t] li va merce claman.

    37     Al ser estiers, privatz de bona fes,
    38     que si infel fos, axi com vos es,
    39     dones ez homs l’anaren lapidan,
    40     d’on manta gen[t] li va merce claman.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 157. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Ha. || 7 enten] esten ed. || Aggiunta all’apparato dell’ed. Bohigas: 22 del ed.] dol ms. — 26 milhors ed.] milhor ms. — 27 e tot ed.] a tot ms.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc