Rialc
Rao 0.141

            Poesie anonime


    1      [Si] vostres ulls se fossen refermats
    2      sols en un loch a no mudar la mostra,
    3      creguera yo la senyoria vostra
    4      ensemps no vol [com] tants enamorats;
    5      ja fos yo cert en qui d’ells se reposa
    6      tot vostre cor e lo millor que te,
    7      car bon voler no pot consentir nosa;
    8      aço dich yo per la part que me·n ve.
    9      Pensau hi be e tornau me report
    10     del be que us vull; pensau no·m façau tort.

 

 

 

Ed. Jordi Parramon i Blasco, «Dos anònims relacionats amb Bernat Fenollar», in Miscel·lània Joan Fuster, I, Barcelona, P.A.M., 1989, pp. 77-83.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc