Rialc
Rao 0.134

            Poesie anonime


    1      Senyora, pus pietat
    2      no haveu de mi, mesqui,
    3      sola stereu de mi.

    4      Senyora, jo que fare
    5      quant sere absent de vos?
    6      Pens me que sclatare,
    7      membrant me de mes dolors.
    8      No vullau que·m desesper,
    9      ne faça altre de mi,
    10     pus vos ham de fi en fi.

    11     Senyora, may jo trobi
    12     qui tant fort m’enemoras,
    13     ne en poch de temps axi
    14     mon cor me empresonas.
    15     Senyora, donchs, pietat
    16     vullau haver de mi, mesqui,
    17     pus vos ham mes que a mi.

    18     Vostra amor me vullau dar
    19     perque no·m mogue d’aci,
    20     e amar vos he sens fi.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms.: L. || 16 è ipermetro.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc