Rialc
Rao 0.124

            Poesie anonime


    1      Rosa plasent,
    2      soleyl de resplendor,
    3      stela lusent,
    4      yohel de sanct’amor,
    5      topazis cast,
    6      diamant de vigor,
    7      rubis millor,
    8      carboncle relusent.

    9      Lir transcendent
    10     sobran tot’altre flor,
    11     alba jausent,
    12     claredat sens foscor,
    13     en tot contrast
    14     ausits li pecador:
    15     a gran maror
    16     est port de salvament.

    17     Aygla capdal
    18     volant pus altament,
    19     cambre reyal
    20     del gran omnipotent,
    21     perfaytament
    22     auyats mon devot xant,
    23     per tots priant
    24     siats nos defendent.

    25     Sacrat portal
    26     del temple permanent,
    27     dot virginal,
    28     virtut sobreccellent,
    29     que l’occident
    30     qui·ns va tots iorn gaytant
    31     no puxe tant
    32     que·ns face vos absent.

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 298.

Si separano i versi (quaternari e senari, che insieme formano dei decenari) in base alle rime.

 

Incipitario degli anonimi 
Indice degli autori

Rialc