Rialc
Rao 0.113

            Poesie anonime


    1      Puys per amors fis pretz es mantengutz
    2      e per amors grana valors e creys,
    3      com noyrimen de l’aygüe pren lo peys,
    4      aysi d’emor fis pretz reseb virtutz;
    5      e per amor tots mala es repremuts,
    6      e per amor tots vils fayts se desteys;
    7      per ço d’amor jamay pertir no·m queri
    8      car per amors mays bes [e]sper haver i;
    9      donchs per amor es hom de be fazitz,
    10     car amor es de tots bos aips rasits.

    11     D’amors dexen e nays humilitats
    12     com del solelh la clartat del jorn nays,
    13     car los humills noyreys amor e pays
    14     co·l payres bos fay le filhs ben sanatz
    15     e cura poch dels folhs vicis e fatz,
    16     car de foudatz en lor ditz fan relayitz.
    17     Tot atressi leyals amors avida
    18     humilitat e tot argulh oblida,
    19     car per amors Dieu tant s’umiliech
    20     que de senyor humils servens tornech.

    21     Amors del fot averesa delis,
    22     e per amors es totz homs franchs e larchs;
    23     e per amors despen hom solchs amarchs
    24     e si mateys de franquesa guarnis.
    25     Amors vol fort los franchs e·ls enantis,
    26     e los avars cofon e·ls dona carchs,
    27     car de tota mals es rasits averesa;
    28     mas cims e rams es amors de franquesa,
    29     car Jhesuxrist per amors la sieu sanch
    30     mot larguamen [e]scampech ses [e]stanch.

    31     Amors requir castedat e la vol
    32     e nulhs vils fays no i platz ni·l vol entorn;
    33     d’amor no·s part castedat sol un jorn,
    34     e quant ho fay no es amors tot sol;
    35     car fin’amors per castedat ben hol
    36     e creximen ne reseb e sojorn,
    37     Ses castedat no es amors fina
    38     ans es ses seny, desleyal e mesquina,
    39     que·l sieu nom pert, ses castedat, amors,
    40     car adoncha es son dreig nom amarors.

    41     En amors es gaugs e tots alagriers:
    42     qui nuyt e jorn sofrany, qan s’i reculh
    43     ira no·l platz intrar dins son capdulh,
    44     car d’ira pren amors gran destorbers.
    45     Ira despart dos amichs plasentiers,
    46     co·l solelh fay lo ros desus l’aut fulh,
    47     amors corals diversos cors ajusta
    48     los quals tornar fay de voluntat justa;
    49     car amors es us dolç volers, ses plus,
    50     qui rencor frany e patz met al dessus.

    51     Amors te ’ncar temprança sus tot for
    52     e muntar aut me fera sus al cim,
    53     e non pot l’uys pendre si be deprim;
    54     non ha feuzatz en amor fer lo cor.
    55     Amor[s] del tot senes temprança mor,
    56     com Abels fe per l’ira de Cahim;
    57     amors destrux e coffon glotonia:
    58     sa filha vol abstinença que sia;
    59     los abstenents reseb amors per filhs
    60     e·ls fay jausens e·ls garde de perilhs.

    61     D’envega ret amors los aymans purs,
    62     e dels fortzfayis los coratges despeny;
    63     d’amor fizel ses fenya los depeny,
    64     de caritat los pausa en loch de murs.
    65     E·ls malvats cors d’envege ples e durs,
    66     coni es aquelh qui per savi·s laus’e·s feny,
    67     no vol [e]star, car amors quaix ressembla,
    68     sus caritat la fulha tan be trembla;
    69     car d’amors es caritatz fundementz
    70     e ses de ley no dura longuamentz.

    71     Amors presech pigresa ses repaus
    72     co·l lehos fa la cassa per gran fam;
    73     car atressi com lo mon per Adam
    74     ffon de peccats environat de claus,
    75     aysi vilmens pigresa te enclaus
    76     los ocios que no volo un ram.
    77     Amors capte perseverança bona,
    78     per la cual pren amors de pretz corona;
    79     car de totz pretz es caps e fos e fis
    80     e ses de lieys non es degus bos fis.

    81     En tal amor nulha re no s’i frany,
    82     car negun be non es meny ni defalh;
    83     aytal amors es senes tot trebalh,
    84     car tot affany e tot mal fayt reffrany.
    85     D’aytal amors fis aymans no·s complany,
    86     e quant ho fay ha d’amors gran menysfalh;
    87     d’eytal amor hom deu amar ses falha;
    88     per tal amor hom quaix ab Deu s’agualha;
    89     nulh’autr’amor no val un cech ramelh,
    90     car hom se pert que cresen fals simbelh.

    91     Mon belh [e]sguard, si presatz una palha
    92     mon vers monay e ja Deus unque·m valha
    93     si als he de ffer vostre cors ysnelh
    94     mas que vulhatz que us am e us sia belh.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer, «Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron en las justas de Tolosa», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 26, 1950, pp. 300-308, a p. 299.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc