Rialc
Rao 0.10

            Poesie anonime


    1      Amors, com fayts amar ten aut?
    2      Car lieys qu’yeu am es de sanch auta
    3      e son belh cors es ten asaut
    4      que·m par folh c’a tant m’esauta;
    5      mays, pueys no trop dins me defaut,
    6      per que merce m’aura ses fauta,
    7      car nobles faytz li dan assaut
    8      pero·l gelos mos mals assauta.

    9      Mays quant de lieys aug lo gran laus
    10     e·l pretz veray, mos sens me lausa
    11     que ’n lausar liey prenda repaus,
    12     que mon cor d’als non se repausa;
    13     si que ’n servir lieys mon cor paus,
    14     e ley serven, mon cor se pausa,
    15     car ffin’amors ha mon cor claus
    16     e plagre·m liey hagues enclausa.

    17     Non es tengutz fur, ley ne test,
    18     d’on no·m val res sen, cor ni testa,
    19     car per Amor suy dins arrest
    20     e la beutat da liey m’arresta;
    21     si que del tot me vey conquest,
    22     mays per Amor pens far conquesta.
    23     Car de rich cor havetz me vest,
    24     donchs plassa liey rich joy me vesta.

    25     De la millor ten i reclam,
    26     si que mon cor dur me reclama
    27     son pretz, car tem c’om me diffam,
    28     car laus no l’es qui me diffama;
    29     pueys totz homs sab qu’yeu de cor l’am
    30     e, certs, no·m say si mos fayts ama;
    31     pero enquer d’elha no·m clam,
    32     car fis aymans jamay no·s clama.

    33     Desiran liey me dona tast
    34     del joy d’Amor d’on folh no tasta;
    35     qu’amans qu’es folh, jamay no·s bast,
    36     car nulh plaser d’amor no·l basta;
    37     mas celh qui es vas Amor cast
    38     e vol de cor sa dona casta,
    39     l’amor d’aycelh no tem se gast
    40     car leyaltats jamays no·s gasta.

    41     Car en amor de grat m’encast,
    42     mas gelos joy me desencasta.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 110. — Rev. Miriam Cabré. 

Ms.: Ha. || 13 paus] pausa ed.— 14 pausa] paus ed. — 26 dur me] durm e (!) ed. (il punto esclamativo è dell’editore). — 27 diffam] disfam ed. — 28 diffama] disfama ed. || Aggiunte e correzioni all’apparato dell’ed. Bohigas: 4 par folh] per foch ms. — 13 servir] sermir ms. — 14 ley] loy ms. — 25 tem e] temj ms. 

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc