Incipitario di Francesc Vilalba

 

 

 

 

 

 

 

Alta sens par, santa Verge Maria    (197.1)

Ans que la lum mostras lo primer dia    (197.2)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc