Incipitario di Bernat Despuig

 

 

 

 

 

 

 

D’escuredat tenint la pensa llesa    (46.1)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc