Rialc
Rao 96.4

            Pere March


    1      Blanxa y bella n’es la costa
    2      ahon es fondat l’estany,
    3      e be crey que sia stany
    4      si honestats l’es de costa.
    5      De peix no·n traurets est any
    6      si no·l li posats de costa.
    7      Si y fayts d’aur, farets stany;
    8      e, tant com deyts vos costa,
    9      no fassats ço qui no·s tany,
    10     car, si u fayts, dos tants vos costa.

    11     James l’aygua de l’estany
    12     no·s torp ne rompats la costa,
    13     car be us dich que no s’i tany
    14     lebre correr, senyal deu costa.

    15     Clar perlar: cony es l’estany
    16     e lo ventre es la costa,
    17     e lo vit dich qu’es lo tany,
    18     qui creix quant hom lo y acosta.

 

 

 

Ed. Lluís Cabré: Pere March, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1993.

Risposta a Jaume March (95.8).

 

Incipitario di Pere March
Indice degli autori

Rialc