Rialc
Rao 95.8

            Jaume March


    1      Sus en lo mig d’una costa
    2      ay ausit a hun estany,
    3      e no·m say si es estany;
    4      volgre·m costes una costa,
    5      e que y pogues tot est any
    6      pescar o estar li costa.
    7      Mil marchs d’argent e d’estany
    8      n’ay ja despenduts o costa,
    9      mas, si yo y pesch ben que·s tany,
    10     be·m rendria ço que·m costa.

    11     Esponets me qu’es l’estany,
    12     gays trobadors, e la costa,
    13     per tals rims, e deyts qu’es tany
    14     ne quin senyal fay en costa.

 

 

 

Ed. Josep Pujol: Jaume March, Obra poètica, Barcelona, Barcino («ENC»), 1994.

Domanda a Pere March (96.4).

 

Incipitario di Jaume March
Indice degli autori

Rialc