Rialc
Rao 94.81

            Ausiàs March


    1      Por de pijor a molts fa pendre mort
    2      per esquivar mal esdevenidor;
    3      si be la mort ressembla cas pijor,
    4      cell qui la pren la te per bona sort,
    5      e de aço Cato mostra cami
    6      e li mes nom hus de la libertat,
    7      car de tot als pot hom esser forçat
    8      sino ’n morir, qu’es en lo franch juhi.

    9      Algu la pren e reb nom de mesqui,
    10     fugint perill qui l’es davant posat;
    11     altre sera de cor nobl’animat,
    12     que vol morir per la valor de si:
    13     venint en mans d’enemich seu potent,
    14     sobrat lo cors, guerrej’ab lo voler;
    15     de vencedor encara·s veu poder:
    16     vol perdre·l cors, per l’espirit vencent.

    17     Jesus en creu fon pus fort e potent
    18     que no aquells qui·ll feren mort pasar,
    19     car son voler no·l feren cambiar
    20     ne fon complit lur dampnat penssament.
    21     No roman fart lo forçador del cors
    22     si voluntat per cas semblant no força,
    23     ans es vencent aquell qui tant s’esforça,
    24     que de la mort no vol tembre son mos.

    25     Del viure lonch ja sent lo gran repos
    26     qui d’aquest curt lo viure avorreix;
    27     e la dolor de la mort se parteix
    28     com lo qui mor compte de mort ha clos.
    29     Ladonchs virtut la força multiplica
    30     del virtuos, qui ’s opinio ferma
    31     en qualque part on virtut lo conferma,
    32     que sol a Deu de l’esperit suplicha.

    33     Alguns passats que voluntat iniqua
    34     los feu morir, o l’oppinio vana,
    35     aquests no llou, mas los de penssa sana,
    36     volents morir per fer lur arma riqua,
    37     perdent un poch per l’infinit atendre,
    38     guanyant lo goig que al Fill de Deu costa.
    39     Gran es lo be, segons aquesta costa,
    40     que per la mort de tal Hom s’agues vendre.

    41     Dolor e por son bastans per offendre
    42     totes virtuts que l’anima ’nbellexen;
    43     los qui·n son nets, en gloria tant crexen,
    44     qu’en aquest mon no poden mal atendre.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LVII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc