Rialc
Rao 94.72

            Ausiàs March


    1      O Mort, qui est de molts mals medecina
    2      e lo remey contra mala fortuna:
    3      en contra mi hages ley e no çuna;
    4      puys vinch a tu, l’orell’a mi enclina!
    5      Mas tu deffugs a l’hom qui a tu crida,
    6      anant a ’quell qui de l’encontre·s lunya;
    7      per tu ’ncontrar nit e jorn faç ma punya
    8      per ser plagat de ta dolça ferida.

    9      Ma dolor gran no pot esser perida
    10     sino per mal qu’en quantitat la passe;
    11     per altr’affany no crech mon cor se lasse
    12     e sia tant que·m don pena ’nfinida,
    13     torbant mon seny fins que dolor no senta:
    14     ladonchs remey yo pens aconseguesqua;
    15     altra dolor me plau que sia fresqua,
    16     o prech la mort que morir me consenta.

    17     L’imaginar per null temps no m’esmenta
    18     altra dolor, e que apert no sia
    19     a donar plor perdent tot’alegria;
    20     ffuig de les gents, no·m plau que algu·m senta.
    21     Deman de vos que de mi us vullau dolrre;
    22     aço deman que lleument pusch atenyer,
    23     e no es poch; ab que no·m vullau fenyer,
    24     gran part del mal vos me poreu dissolre.

    25     Dona, tal sou que per vos me vull tolrre
    26     tots los delits que·l mon als jovens dona;
    27     a vostr’amor lo meu cor s’abandona,
    28     lo vostre cors per deessa vull colrre;
    29     e si d’aço ves Deu comet offensa,
    30     yo me·n confes, a penedir no baste:
    31     la gran sabor del penident no taste;
    32     la vostra, pens, ser de verins deffensa.

    33     Tot lo revers muda ma vana penssa,
    34     pregant vos molt que mi no vullau planyer,
    35     e si, resclus, me veu la gent complanyer,
    36     de sos delits me peix Amor e·m penssa.
    37     Amor a mi tan cominal se mostra,
    38     que fa que foll qui de mon mal se planga.
    39     E, donchs, enug de mi no us ne atanga:
    40     ma fort dolor sera menys sens la vostra.

    41     Lir entre carts, Amor los mals me mostra
    42     tots quants venir en un amador poden;
    43     reb los mon cor tots quants en penssa·m roden,
    44     e quant los call, aquella es llur mostra.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXXVI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc