Rialc
Rao 94.64

            Ausiàs March






    1      No·m fall recort del temps tan delitos
    2      qu’es ja passat; pens que tal no venrra.
    3      Si·l conseguesch, merce no·m fallira,
    4      car piatat fet aura pau ab vos.
    5      Preareu mi qui ’n temps antich preaveu,
    6      e confessant que us dolieu de mi.
    7      Ara que us am plus que james ami,
    8      tornau vos lla on de primer estaveu.

    9      Plus que dabans me trobe desijos,
    10     e lo desig en mi james morra,
    11     car per sa part mon cors lo sostendra,
    12     l’enteniment no·m sera despitos.
    13     Vos desijau a mi, qui desijaveu
    14     per tal voler del qual yo·m contenti.
    15     Ara que us am plus que james ami,
    16     tornau vos lla hon de primer estaveu.

    17     E si raho fon que benvolgut fos,
    18     mils ho meresch, mon hull no·m desmentra,
    19     car per gran dol moltes veus ne plora,
    20     e no plorant, mostrava·m doloros.
    21     E vos, de goig, lo tedeum cantaveu.
    22     Lagremejant, maldicions canti:
    23     Ara que us am plus que james ami,
    24     tornau vos lla on de primer estaveu.

    25     Comptar no deg les passades dolors,
    26     car poqua fe per vos tost hi sera:
    27     qui ’s menys d’amor altr’amor no sentra,
    28     car no ha sguart lo rient al ploros.
    29     Si ben amant lo terç d’un jorn passaveu,
    30     haurieu grat del que per vos passi.
    31     Ara que us am plus que james ami,
    32     tornau vos lla on de primer estaveu.

    33     Reclam a tots los meus predecessors,
    34     cells qui Amor llur cor enamora,
    35     e los presents e lo qui naxera,
    36     que per mos dits entenguen mes clamors;
    37     e si en vos conexença justaveu,
    38     mal grat haureu del que fes un mati.
    39     Ara que us am plus que james ami,
    40     tornau vos lla hon de primer estaveu.

    41     Plena de seny, si·l cor me cartejaveu,
    42     trobareu clar que us amare sens fi.
    43     Ara que us am plus que james ami,
    44     tornau vos lla on de primer estaveu.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXV.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc