Rialc
Rao 94.59

            Ausiàs March


    1      Molts homens hoig clamar se de Fortuna
    2      e malahir aquella per sos actes,
    3      volents ab ley fer amigables pactes
    4      donant los be, e que tostems fos una;
    5      no recordant sa propria natura
    6      qu’es l’alt baxar e lo baix muntar alt;
    7      e qui d’aço se dona gran desalt,
    8      lexe los bens portants ab si fretura.

    9      A Deu no plach haver del mon tal cura
    10     que no y jaquis de terribles afanys:
    11     perdues son en nombre mes que·ls guanys,
    12     ’n esguart del ver lo seny es oradura;
    13     e l’om girat al mundanal saber
    14     ´ydoles creu, donant hy plena fe:
    15     en bens mundans creu esser complit be,
    16     volent morir solament per haver.

    17     S’algu pogues de Fortuna tener
    18     ab hun fort clau sa roda quant es sus,
    19     ffora li bo anar amunt e jus
    20     soferint mals, per trobar tal mester;
    21     mas los metalls no han tanta vigor
    22     que tan gran pes ab lur força retinguen,
    23     ne ginys no fan que d’alt en baix no vinguen
    24     los qui seuran en la falssa honor.

    25     Per negun temps perdra Fortun’ardor
    26     de fer lochs plans de les timpes e munt,
    27     e quant del tot son desijat es junt
    28     e no pot fer pus ab sa gran furor,
    29     torna reffer desabitada casa
    30     qu’en poch espay havia feta buyda,
    31     e l’om desert, qu’enrequir james cuyda,
    32     umple graners, olis e vins embasa.

    33     En son costat no deu portar espasa:
    34     com a foll hom deu franch arbitre perdre
    35     qui no creu cert que Fortuna pot perdre
    36     los bens movents e los sients arrasa;
    37     mas l’om del mon per Fortuna mirat
    38     ab lo esguart de riallosa cara,
    39     la part del plor no ha vista encara;
    40     creu que sos ginys l’an de bens prosperat.

    41     Lir entre carts, propi so comparat
    42     a Tantalus per continuu desig;
    43     no se per que tots dies hi affig
    44     puys que m’es prop compte desesperat.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXXI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc