Rialc
Rao 94.46

            Ausiàs March


    1      Lo jorn ha por de perdre sa claror
    2      quant ve la nit qu’espandeix ses tenebres;
    3      pochs animals no cloen les palpebres,
    4      e los malalts crexen de llur dolor.
    5      Los malfactors volgren tot l’any duras
    6      perque llurs mals haguessen cobriment,
    7      mas yo qui visch menys de par, en turment
    8      e sens mal fer, volgra que tost passas.

    9      E d’altra part faç pus que si matas
    10     mil homens justs, menys d’alguna merce,
    11     car tots mos ginys yo solt per trahir me;
    12     e no cuydeu que·l jorn me n’escusas,
    13     ans en la nit treball rompent ma penssa
    14     perque ’n lo jorn lo trahiment cometa;
    15     por de morir ne de fer vida streta
    16     no·m toll esforç per donar me offensa.

    17     Plena de seny, mon enteniment pensa
    18     com abtament lo laç d’Amor se meta;
    19     sens aturar, pas tenint via dreta;
    20     vaig a la fi si merce no·m deffensa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXVIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc