Rialc
Rao 94.20

            Ausiàs March


    1      Cell qui d’altruy reb enug e plaer
    2      e perdre vol totalment s’amistat,
    3      es li mester haja per oblidat
    4      tot lo plaer, havent ne desesper;
    5      e tot primer que·s luny de sa presença
    6      e del plaer no sia recordant,
    7      car si aquell l’es present al davant,
    8      enyorament dobla sa benvolença.

    9      Tres coses son que lunyen bon voler:
    10     dan, e desalt e gran iniquitat.
    11     Al propi be hom es tan inclinat
    12     que no vol be d’on gran dan pot haver.
    13     En gran desalt no·ns basta la potença
    14     que cell amem qui·ns es desagradant;
    15     lo nostre sforç no sab fer en nos tant
    16     que·l prim voler no vinga ’n malvolença.

    17     Iniquitat met l’om en desesper,
    18     avorrint Deu, senyor qui l’ha creat
    19     —ço fa lo seny de l’hom quant es irat,
    20     se avorrint, amant se tant primer—.
    21     Apres de si, l’om ama sa semença,
    22     tant que lo nan cuyda esser gigant,
    23     e tant pot ser envers nos mal usant,
    24     qu’en mal voler giram nostra sciença.

    25     Si com l’om fort qui ’s egual de poder
    26     ab l’enemich qui l’es davant posat
    27     —ffins que l’hun d’ells es per l’altre sobrat,
    28     algu no pot negun dret juhy fer—,
    29     tot enaxi no puch donar sentença
    30     entre Amor ab Oy desacordant:
    31     cascu d’aquests en mi es tant poxant,
    32     que mon saber no y coneix differença.

    33     Amor al camp no fon lo pus derrer,
    34     mas Oy vench lla d’armes tan esforçat
    35     c’al pus estrem del camp l’a derrocat,
    36     que yo·m penssi no·s pogues may reffer;
    37     mas no·l falli Amor sopta valença:
    38     mon foll Voler li fon prest ajudant;
    39     Hoy dona crit dient: «O llas, e quant
    40     tarda Raho qui·m tolga de temença!»

    41     Supplich a Deu que·m tolga conexença,
    42     o, volent Ell, hus yo de passio,
    43     d’aquella que sia prop de raho,
    44     lexant Amor qui·m traeix en crehença.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XL.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc