Rialc
Rao 94.128

            Ausiàs March


    1      Vos qui sabeu de la tortra·l costum,
    2      e si no u feu, placia·l vos hoyr:
    3      quant mort li tol son par, se vol jaquir
    4      d’obres d’amor, ne beu aygua de flum,
    5      ans en los clots ensutza primer l’aygua,
    6      ne·s possa may en vert arbre fullat.
    7      Mas contr’aço es vostra qualitat,
    8      per gran desig no cast qu’en vos se raygua.

    9      E no cuydeu, dona, que be us escaygua
    10     que, puys agues tastat la carn gentill,
    11     ha mercader liuras vostre cors vill;
    12     e son dret nom En Johan me pens caygua.
    13     E si voleu que us ne don conexença:
    14     sa faç es gran, ab la vista molt losca,
    15     sos fonaments son de lagost o mosca;
    16     cert no merex draps vendre de Florença.

    17     E conexent la vostra gran fallença,
    18     volgue·s muntar, en amar, cavaller;
    19     e sabent ell tot vostre fet en ver,
    20     en vos amar, se tengr’a consciencia,
    21     sabent molt clar la ’nsutzeada vida,
    22     prenent publich les pagues del peccat.
    23     Vostre cors leg per drap es baratat;
    24     vostre servir es bo sol per a dida.

    25     E no cuydeu filla us agues jaquida,
    26     vos aletant aquell’ab vostra let,
    27     car vostre cors es de veri replet,
    28     e mostren ho vostres pels fora mida;
    29     car si us jaquiu vostra barba criada
    30     e la us toleu, puys, ab los pels dels braços,
    31     poran se·n fer avantajosos laços,
    32     prenints perdius e tortra o bequada.

    33     Quant hoyreu: «Alcavota provada!»,
    34     responeu tost, que per vos ho diran;
    35     e puys per nom propi vos cridaran,
    36     ja no us mostreu en l’oyr empatxada,
    37     enterrogant: «Amichs, e que voleu?
    38     En dret d’amor ha y res que yo fer pusca?
    39     Tracte semblant james me trobe cusca,
    40     presta sere a quant demanareu».

    41     Tots los qui trob acunçament volreu
    42     en fets d’amor, enprau Na Monbohi;
    43     ella us fara tot lo que feu a mi:
    44     no·s pot saber l’endreç que y trobareu.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XLII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc