Rialc
Rao 94.110

            Ausiąs March


    1      Si·m demanau lo greu turment que pas,
    2      es pas tan fort que·m lleva·l dir que passe,
    3      y es d’admirar, passant, com no·m trespasse
    4      ingratitut, portant me·l contrapas.
    5      May retraure de vostr’amor un pas,
    6      puix en seguir a vos, honesta, medre;
    7      y si raho me fa contrast, desmedre,
    8      y es me lo mon, sens vos, present escas.
    9      Passe, penant, un riu de mort lo dia,
    10     y en ser per vos, me dol fer curta via.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiąs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinąs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagčs LXXXVI.

 

Incipitario di Ausiąs March
Indice degli autori

Rialc