Rialc
Rao 94.10

            Ausiàs March


    1      Algu no pot haver en si poder
    2      altre amar contra sa voluntat,
    3      ne ’n sser tan fort, ab tanta potestat,
    4      a desligar los nuus c’Amor sab fer.
    5      Qui es lo foll qui·m repte si no am?
    6      Qui es lo foll reptant me de amar?
    7      Tal passio negu la pot forçar;
    8      per que d’algu, si be no·m vol, no·m clam.

    9      O ver’Amor!, tu invoch e reclam:
    10     puys m’as plagat, vulles m’abandonar
    11     aquell engüent que sol medecinar
    12     los pacients que per tu mal passam.
    13     No sia sols yo en ta desfavor!
    14     Ta piatat, mans juntes la requir;
    15     no·m dons merce, mas guardo del servir;
    16     tant am quant pot hom fer amar Amor.

    17     O tu, qui est sobirana dolor,
    18     quant deseguals los volers fas unir!
    19     No·t veja tal, o m’atorga morir;
    20     dolça·m sera de la mort l’amargor.
    21     Mostra·m la lum de vera esperança,
    22     no pas aytal com de tu vana·m ve,
    23     mas que raho la consenta prop sse.
    24     No·m vulles dar enganosa fiança.

    25     Si co·l malalt de viure te fermança
    26     per alguns mals que familiars te,
    27     si algun mal d’altr’accident li ve,
    28     en por de mort l’imaginar lo lança,
    29     ne pren a me, que m’era ja no res
    30     lo mal d’Amor, vivint sobre aquell,
    31     e per mal nou, a morir vinch per ell,
    32     per no sser tal e com molt major es.

    33     O tu, Amor, a qui Deus ha permes
    34     que de infant usar fas l’ome vell,
    35     e lo sabent d’ignoscent no s’apell
    36     puys que de tu ell no sia defes!:
    37     tu est aquell ayre molt pestilent
    38     portant al mon una plaga mortal;
    39     esser menys d’ulls, ans del colp, molt hi val,
    40     mas al ferit mort sola ’s guariment.

    41     Amor, Amor, lo jorn que l’Ignoscent
    42     per be de tots fon posat en lo pal,
    43     vos me feris, car yo·m guardava mal,
    44     penssant que·l jorn me fora deffenent.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXVI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc