Rialc
Rao 75.1

            Guillem Gibert


    1      Ab dolor gran e fora de mesura
    2      vull jo dir part de una trista mort;
    3      ab dolor gran, abundos en tristura
    4      vos denunciu aquesta mala sort:
    5      ab dolor gran passa d’aquesta vida
    6      lo excellent princep d’Arago;
    7      ab dolor gran lo poble tots jorns crida
    8      molt fort plorant, dient: «Deu li perdo».

    9      Ans que moris spay de gran stona
    10     ell parla clar ab un ayre plasent;
    11     ans que moris a tots de Barchinona
    12     recomana son fillet e sa gent;
    13     ans que moris ab gran humilitat
    14     volgue pregar tot hom li perdonas;
    15     ans que moris pres darrer comiat
    16     a tots, dient que algu no ploras.

    17     Apres d’aço son cap va inclinar,
    18     junctes les mans, loant lo Creador;
    19     apres d’aço los ulls li viu tancar
    20     ab un sospir, penssau quina tristor!;
    21     apres d’aço l’anima s’aparta,
    22     lexant lo cors e muntant se n’a Deu;
    23     apres d’aço tot hom Jesus prega,
    24     dient: «Senyor, reb lo servidor teu».

    25     Cadescu pens en lo dol e turment
    26     que·s comença en aquell punt e ora;
    27     cadescu pens un tal departiment
    28     si fletxa es qui·ls benvolens acora;
    29     cadescu pens los plors, jamechs e crits
    30     que·ls servidors fan, plens de amargura;
    31     cadescu pens si sson romasos trists
    32     que tot lur plaer s’es mudat en pressura.

    33     O, cortesans!, que feu d’aci avant,
    34     que tal joyell ajau perdut axi?;
    35     o, cortesans!, com es cruel l’espant!:
    36     jo pens cascu del cap dara·l coxi;
    37     o, cortesans!, en tot vostre jovent
    38     ab gran treball lo avieu servit;
    39     o, cortesans!, e com no ’xiu de tent,
    40     car sou restats ab pena sens profit?

    41     Gran pietat es de tot benvolent,
    42     clergues e lechs, donzelles e infants;
    43     gran pietat qu’a tots es dezplasent,
    44     e ja molt mes als faels catalans;
    45     gran pietat que no·s deu presomir
    46     dels molt deserts qui may tal cobrera;
    47     gran pietat que, sert, cuyden morir
    48     ab plors dient : «Mort’es la sant’ovella»,

    49     Jesus baneyt e Rey tot poderos,
    50     donant conort, mostrant de lum carrera;
    51     Jesus baneyt, morir volguist per nos,
    52     donchs en tot be demostre·ns la sendera;
    53     Jesus baneyt, volgut nos has levar
    54     lo Carles bo, qui era nostra guia;
    55     Jesus baneyt, no l’as lexat regnar
    56     perque rey sant algu no·l merexia.

    57     Mare de Deu, humil verge Maria,
    58     ajudau prest als qui us volen clamar;
    59     Mare de Deu, mateu nos en tal via
    60     qu’est mal divis del tot s’age ’partar.

    61     Genolls flectats, de fin cor pregaria,
    62     bons christians, la Verge sensse par;
    63     genolls flectats, tot jorn reclamaria
    64     qu’en paradis nos vulla collocar.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «El complant de Guillem Gibert por la muerte del Príncipe de Viana», Homenaje a D. José Esteban Uranga, Pamplona, Aranzadi, 1971, pp. 185-192.

1 Ab ms.] Ad ed. — 3 Ab ms.] ad ed. — 33 auant ms.] anant ed. — 52 la ms.] ta ed.

Vedi anche altra edizione complessiva di tre testi sulla prigionia, la liberazione e la morte del Principe di Viana (67.1, 67.5 e 75.1).

 

Incipitario di Guillem Gibert
Indice degli autori

Rialc