Rialc
Rao 45.1

            Andreu Despens


    1      Bell cavaller: pus m’estas demenan
    2     que·t do consell, axi cuytadamen,
    3     jo de bon grat lo·t dare prestamen,
    4     perque desig rellevar te d’effan:
    5     dich te que deus insesanmen servir
    6     la que tu vols, he no james partir
    7     car, ben servint, ella·t fara valença
    8     del que volras, ab bona continença.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 116.

Risposta a Joan Berenguer de Masdovelles (cfr. 103.101).

 

Incipitario di Andreu Despens
Indice degli autori

Rialc