Rialc
Rao 35.1

            Francí de Castellví


    1      Dins lo meu cor a[b] fulles d’or escrita
    2      esta la E primera de les plantes,
    3      d’on naix lo nom qu’amor sonant m’incita;
    4      de fina meL la final lo confita,
    5      prenent la Y, d’on naixen les infantes.
    6      L’ebraych mot les tres ja dites sonen;
    7      cridant lo sO desplega les banderes
    8      d’aquel gran preu que les virtuts responen;
    9      al virtuos y al vicios atronen,
    10     . . .
    11     negant per N que tot lo mon contenta;
    12     daura ’n la fi Elionor accenta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978, p. 223.

Risposta a Bernat Fenollar (cfr. 60.7).

 

Incipitario di Francí de Castellví
Indice degli autori

Rialc