Rialc
Rao 180.27

            Pere Torroella


    1      Tant he parlat favorint lo renom
    2      de vostre stat, hon mon dan sobremunta,
    3      qu’agual del mon durara vostre nom
    4      e vos per mi sereu james deffunta.
    5      Tots mos [e]scrits per vos dispo[s]ts a pendre
    6      viuran sembrats de vostres grans lahors,
    7      d’elles perlant, tant com basta compendre,
    8      lexant en blanch la millor part de vos.

    9      D’est sol defalt vos me·n podeu rependre
    10     en lo restant de mes foles amors,
    11     e so y caygut deffallint me l’antendre
    12     que just perdo consent aver recors.
    13     Dels altres fets que sol mostrar amor
    14     ne pot servint anemorat cometre,
    15     entre quants son es trobat amador
    16     que en mon esguart vingua bon compta retre.

    17     E sols james lo nom de servidor
    18     dins mos serveys pogui de vos admetre;
    19     tratat m’aveu que no·s pot dir piyor:
    20     no us parle glossant mes al peu de la letre.
    21     En loch d’amor cobrat he ’vorriment
    22     e, de serveys, anuigs, trebals e pena.
    23     Mostrant los bens e·ls mals dits offenent,
    24     vida us donant, he la mort per esmena!

    25     Que us dire ja, dona desconaxent?
    26     Vos sou lo pas hon ma vida turmenta,
    27     e pus no bast’esser vos deffenent,
    28     yo prech a Deu que de vos me deffena.
    29     E que per mort ho molt prest’oblidança
    30     me fassa strany de vostra senyoria,
    31     e vos vivint, ab justa recordança,
    32     crideu plorant: «Conech la culpa mia».

    33     Sens pietat per venir fos lo dia
    34     c’, amor seguint, detingues m’esperança:
    35     arrib’ en part hon no sabeu qui sia,
    36     desconagut avorriment m’encalça.
    37     Com vos a mi no·n plau ingratitut
    38     mostrar amor ans vull dir m’a fet tal
    39     que fora vos don’ha tanta virtut
    40     hon mon senyor no fos descominal.

    41     Be de mos mals, vos no feu lo degut:
    42     ab lo vençut provar guerra mortal :
    43     menys al malalt abreugar la salut
    44     qui res sens vos fer no basta, ne val.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 179.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc