Rialc
Rao 154.21

            Joan Roís de Corella


    1      Mos ulls, tancats perque altra no mire,
    2      si els obre mai, la mort suplic los tanque;
    3      l’aigua de plor, puix no es pot fer s’estanque
    4      un poc espai pendra per on espire.
    5      Sol pel desert, fugint la primavera,
    6      en ram florit no pendre mai posada
    7      ab ploros cant; en aigua reposada
    8      nunca beure, en font ni en ribera.

    9      Flor d’honestat, estara en la bandera,
    10     sobre el meu vas, un mot de lletres negres:
    11     «Corella es mort, qui en dies poc alegres
    12     sempre vixque, per amar ab espera».

 

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 47.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc