Rialc
Rao 154.19

            Joan Roís de Corella


    1      Mare d’Aquell qui de la creu en l’arbre,
    2      enmig del mon, acompanyat de lladres,
    3      puja, per fruit a si mateix accepte;
    4      que infinits mons bastava tots a rembre,
    5      tenyint de sang aquell dur pal de cedre;
    6      en estret llit decanta les espatles;
    7      deixant lo fust cobert de bella porpra,
    8      reme lo crim del qui mori sens naixer;
    9      a vos present lo meu escrit Triümfo,
    10     que sobre els cels vostre valer triümfa,
    11     puix volgue Deu, dins en los vostres talems,
    12     de verge carn pendre la vestidura
    13     d’hom verdader, mes bell dels altres homens,
    14     en tot semblant a vos, que li sou mare.
    15     Mirau del cel les vostres humils dones;
    16     que dona sou, mare ensems i verge,
    17     parint aquell qui lo mundanal cercle
    18     feu de no-res; i a vos, que l’engendrasseu.

 

 

Ed. Jordi Carbonell: Joan Roís de Corella, Obra profana, València, Tres i Quatre, 1983 (in grafia normalizzata), p. 80.

Dal Triümfo de les dones.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc