Rialc
Rao 139.15

            Gilabert de Próixita


    1      Le sovenirs qu’amors fina ma porta
    2      de vos, gentils, on cortesia raia,
    3      me fay xentar e menar vida gaya
    4      e mos affans de mal en be transporta;
    5      que ma douçor he vostre beutats granda
    6      adutz tal gaug en ma pença joyosa,
    7      com plus vos am ab amors coratgosa,
    8      ladonchs fis joys mos spiritz abranda.

    9      D’on vulh sabgatz qu’ins en vostra comanda
    10     lays yeu del tot sen e sauber e força;
    11     e no us penssets que per nul temps me torça
    12     de vos amar, que may si m’o comanda
    13     lials amors, que·l cor e·l cors me lia
    14     ab un liam de pura benvolença;
    15     on me repren de vos tal sovinença
    16     que y suy pus gays que si d’altre·m jausia.

    17     Que·ls verays pretz que mantenitz tot dia
    18     ffay mon desir ten sobtilmen encendre,
    19     que desamatz vuelh mays en vos entendre
    20     qu’aver del mon la dreyta senyoria;
    21     qu’amor m’es gran quan dins mon cor abonda:
    22     tan fis no l’es en autra haver membrança,
    23     que de bos senys havetz tal habundança
    24     qu’entre les pros etz la plus jausionda.

    25     Tant suy ferits ab l’amorosa fonda
    26     que no·m perdretz de fretura d’esmenda,
    27     que·l bos spers que dins mon cor s’atenda
    28     en vos servir mos sinch senys environda.
    29     Aysi·m destreny me voluntat ses mida,
    30     cant plus vos gart me trop l’amor plus ferma,
    31     per ço quant vey que tot lo mon se ferma
    32     en dar vos laus, qu’etz de tots bes garnida.

    33     E puys ten gin vos ha virtutz bestida
    34     que us fayts lausar de virtuosa fama,
    35     e vey xascus pels vostres laus vos ama,
    36     es be raysos que us port amor complida.
    37     Per que us sopley, flors de gentil natura,
    38     puys conexets qu’yeu altra non decori,
    39     vulhatz mostrar vas me bon adjutori
    40     e no us anuy s’eu vos am sens masura.

    41     Dona ses par, ab amorosa cura
    42     offir mon xant al novell cocistori,
    43     per ço qu’a tots se mostre pus notori
    44     com hi vay fis per amor qui·m procura.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc