Rialc
Rao 107.1

            Francesc de Mèscua


    1      Anuig al mon, per fort que sia,
    2      no·s pot al delit comperar
    3      de l’amador qui pot pensar
    4      qui viu content de bell’aymia.

 

 

 

Ed. Francisco J. Rodríguez, Rialc 2000.

Citazione nel poemetto di Pere Torroella Tant mon voler s’es dat a ’mors (180.28, vv. 537-540).

 

Incipitario di Francesc de Mèscua
Indice degli autori

Rialc