Rialc
Rao 103.9

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ab tot conech, dona, que·t pots clamar,
    2      ab dret, de mi, si·t vull devant venir,
    3      e sso per ffer lo que·t pleura menar
    4      de mi, qui·m trop tot prests a ton servir,
    5      e si ’n lo temps pessat, per ma folhia,
    6      e ffet ves tu ni te granda valor
    7      res desplesent, setisfasse y l’amor
    8      de tu, qui·m tens pres, he m’as senyoria.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 57.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc