Rialc
Rao 103.78

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ja son de mals axi cansat,
    2      qu’eb desig deman cascun dia
    3      la mort, qui cert remeyaria
    4      lo mal qui m’a de be lluynat.

    5      Aquest mal qui·m te ’n son poder
    6      me ve d’emor, qui·m desatenta
    7      lo cor e·l cors, he mes, turmenta
    8      mon seny, sentiment he saber,
    9      e m’a de pler he joy privat,
    10     per son poder he senyoria,
    11     car ha volgut he vol que sia
    12     de tal qui·m te desllibertat.

    13     Vegau amor com vol usar
    14     soberguament sus me persona,
    15     que·m fa servir dona qui·m dona
    16     mals, he la·m fa tenir en car,
    17     e qui en tal punt m’a portat
    18     que·l seny m’a tornat a ffollia,
    19     car ha·m volgut donar per guia
    20     mos vulls ensemps ab volentat.

    21     Sertes, mes val en breu morir
    22     que llonguament viur’ab tal vida,
    23     car per la mort seria fenida
    24     ma gran dolor he ffort martir.
    25     E donchs, amor, sens piatat
    26     ffes me fenir, per qualque via,
    27     ho permet prest ma bell’aymia
    28     me fassa be, per caritat.

    29     Dona: jo visch desesperat
    30     per vostre mala companyia,
    31     mas si de vos aver devia
    32     null be, seria consolat.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 94.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc