Rialc
Rao 103.70

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Gens no penseu, ssi be no us vaig a veure,
    2      per sso mon cor ssia de vos llunyat,
    3      ne us vulla menys que ffiu en temps passat,
    4      ans mes vos ham, he šert ho podeu creure,
    5      car mon voler jus vostra senyoria
    6      es he sera, sens may de vos partir,
    7      e no cregau en altre part se gir,
    8      ans es ab vos en qualque part jo sia.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Canšoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 108.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc