Rialc
Rao 103.63

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Eres, pus ssuy ssi fort anamorats,
    2      ffaray canço de rims unisonans,
    3      perlan d’emor, car ssuy ne desirans,
    4      e mays en dir d’una ses grans beutats,
    5      son bon sauber, guyn, art he maestria,
    6      son perlar bell, cortes he grecios,
    7      son bell esguart, honest ez amor[o]s;
    8      acolhir mils sap que dopn’al mon sia.

    9      No veyrets may ffassa ges vanitats,
    10     ne mostr’erguyll en fayts nez en senblans;
    11     de totes jens, axi de pauchs com grans,
    12     se fay grezir, car, seguons llurs estats,
    13     honrar los sap, he ges no permatria
    14     del gran ne·l poch auzir nulla reyzos
    15     (d’ayçells ho dich qui·n son ssi enguoxos),
    16     ans destrament los met en altre via.

    17     En molts castells, viles he grans ciutats,
    18     llauzors li dan reys, duchs e d’altres mans,
    19     dizent axi: quez, a llur juy, mil tans
    20     val, sap he pot (e sson ssi affermats),
    21     que dopn’al mon; car ges no·s trobaria
    22     a lleys null par, d’on ne son desiros
    23     cascu d’ells tots; d’altre part temoros
    24     tan fort, que ges no l’auzen dir «aymia».

    25     E puixs com diu, ez ab quins mots pesats!,
    26     sa rayzo, quan, per alcuns demendans,
    27     li es dit res, no movent peus ni mans,
    28     tinent los vulls mot ben amasurats;
    29     ez, al comjat, ab quina cortesia
    30     lo·ls da, ssi veu qu’estiguon ges pensos!;
    31     com del pensar coneix tost l’ocayzos,
    32     dopna vivent mils no y proveyiria.

    33     De les virtutz, balleses he bondats
    34     de vos, jentils, va gran fama volans
    35     per lo mon tot, car tro·ls paytits infans
    36     ne dizon be, quant ne son demenats;
    37     per quez a mi, donques, dir no calia
    38     ço qu’es ja çert e molt plus abundos
    39     qu’ieu dir no u say; mas dich c’altre que vos,
    40     de valer tant, molt mes se·n preharia.

    41     Dona sens par: vos ets de tal valia
    42     com la que dich: en agual sots abdos.
    43     Er he tostemps sper socors de vos:
    44     nul autre ges donar no·l ma poria.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 30.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc