Rialc
Rao 103.52

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      E llas de mi!, que ma plorosa vida
    2      no pora molt durar ab tal martir,
    3      abans de çert aure mos jorns fenir
    4      en breu, si, donchs, vos, de tots bens complida,
    5      no·m dau ssocors, car gens altre sparança
    6      no tinch ni he, ne·m pot de çert valer
    7      altre que vos, car en vostron poder
    8      teniu mon mal he ma gran benanança.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 111.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc