Rialc
Rao 103.50

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Dona qui vol molts aymans comportar,
    2      marex per tots que sia mal volguda,
    3      e ssi conex qu’es per folla tenguda,
    4      no se·n deu gens en ssi merevellar.
    5      Per vos ho dich, qui·n voleu mil tenir,
    6      don’, en color, mas gens vostra destresa
    7      bestar no y pot, abans sereu represa
    8      pels que voleu agualment sostenir.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 152.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc