Rialc
Rao 103.5

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ab grieu trebalh ez enguoxos turmen,
    2      affayn he mal, ez ab ssospirs, e plors,
    3      comens mon plant com lleyals aymadors,
    4      car tot llenguisch, merçes en atenden
    5      de vos, gentils mi-doncs, dona de pretz,
    6      per qui ssuy trists he d’emor tan destretz,
    7      que no·m val res a mort cruzel amara,
    8      si ja, donchs, prest, bon socors no m’enpara.

    9      Puixs me ferich le darts primeramen,
    10     naffrats fuy yeu, dins mon cor he deffors,
    11     de playa fort, que·m ffech lo jorn, Amors,
    12     que·m dech lo colp mortal, ses guendimen
    13     que no·m fonch, las!, arnes null que tingues,
    14     ans ffuy naffrats tan grieu, he ssi conques,
    15     que·n pendray mort, car ja vey que m’aterre,
    16     si lleys qui·l ffech per servir no·m vol guerre.

    17     Lo jorn, inçert a mi, del pessamen,
    18     sera fort breu, ssi, donques, prest socors
    19     no·m ve de lleys quez ab tantes dolors
    20     me fay llenguir ab dol he marrimen,
    21     car ja ssuy ers en ssi fort punt vengutz,
    22     que vau cridant, com ffolls, que ssuy perdutz;
    23     per Amors ssuy gitats del consistori
    24     hon tot ayman trob’elgun ajutori.

    25     Las!, fort me dolch he molt me vau plenyen,
    26     pel ram que port de tan punyens odor,
    27     pus es guarnits de tals fuyles e flors,
    28     que·m ffay eres llenguir mot soptamen,
    29     car ja no pusch a trista mort guendir,
    30     si per vos no, qui l’avets fayt florir
    31     dins en mon cor, qui·m podets far esmenda
    32     del pessat, sol vostre merçe m’atenda.

    33     Sauber he seyn, llibertat he joven,
    34     rendes he bens, voler, cor ez honors,
    35     ay mes, seguin vos he vostres valors,
    36     qu’en res no us cuyt ayer fay[t] falhimen,
    37     mes s’ay falhit, sso que no pens, en re,
    38     perdonats m’o, mudant de mal en be
    39     ma vida, trist!, quez yeu plus no volria
    40     mes que mon plant tornas en alagria.

    41     Dona qu’ieu vull mays que m’arma ne me:
    42     playe us auzir mon plant, quez a vos ve,
    43     qui l’antendets; he, donchs, per cortesia,
    44     vos m’ajudau ans que la mort m’alsia.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 16.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc