Rialc
Rao 103.47

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Dol port dun dol, quim dona gran dolor,
    2      e ffort sovint, molt dolorosament
    3      planyent, me dolch dun doloros turment,
    4      e dolent pas mon temps ple de tristor;
    5      e dol me tant so de quem dolch secret,
    6      que per dol crech aure mos jorns finar,
    7      car dol tan gran no pore soportar
    8      per les dolors que dintre mon cor met.

    9      Lo dol sentint quim te, penant, destret,
    10     veg sobre mi multiplicar tostemps,
    11     ab pena, mal e treball, tot ensemps,
    12     e tot anuig a ves mi cami dret;
    13     e per dol ffer son en tal punt vengut,
    14     que mon remey es desitgar morir,
    15     que res no se me pugua sostenir:
    16     tant es lo dol qui mes sobrevengut.

    17     Per dol me veg cansat he decaygut
    18     e per dol sent sobergua passio,
    19     e tant, que pens, a la conclusio,
    20     mort me dera lo dol quim te venut.
    21     E llas de mi!, tan mala james viu
    22     so per que dol tan inmoderat fas,
    23     car dol tant tinch, que ja son al trespas,
    24     e de morir estich indubitiu.

    25     Aquest fort dol, ves mi caritatiu
    26     nos troba gens, nem donun poch repos,
    27     ans ma portat a la pell hi a los,
    28     e, mal passant, dolent, axi maliu;
    29     dolch me dEmor, per qui lo dol ma ve,
    30     perque portar ma volgut en tal punt,
    31     que tot delit, pler, de mi desajunt,
    32     volent la mort sia mon major be.

    33     Mon dol faent, dEmor me clamare,
    34     perque no vol sia mon dol pobblich,
    35     car en lo mon hom no se tan inich,
    36     que nom plengues com per dol jom morre;
    37     mas conort prench que muyr com bon amant,
    38     sens que null temps Amor no desservi,
    39     ne ja molt meyns ves maymia falli,
    40     qui de la mort que prench no va plorant.

    41     Vos de qui son: Deu prech, mon dol menant,
    42     dEmor vos guart he del que fa ves mi,
    43     car fins vuy crech vostro cor no senti
    44     son gran poder, quim va per vos metant.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Canoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 200.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc