Rialc
Rao 103.4

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ab gran affany he mal, dol, he tristor,
    2      prench comiat de tu, ma bell’aymia,
    3      e vaig blasmant tu, ma ssort, he lo dia
    4      que viu ton cors bell, he te gran valor,
    5      car morre·n prest, pus no·t plau que millor
    6      un poch de tu, qui m’as tal senyoria
    7      ez axi gran, que tost affermaria
    8      que Deu no l’ach james sus mi major.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 110.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc