Rialc
Rao 103.3

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      A vos, qui sou de complida ballesa,
    2      la qual aveu en grau soperlatiu,
    3      i, Deu tamen, virtut en car teniu,
    4      avent bondat en lo mon no compresa,
    5      no tanint par en senyn ne perlaria,
    6      onor amant, sabent la primament,
    7      res no fallint que persona vivent
    8      aga per Deu, soplich que vostre sia.

    9      Car vos teniu, tinent sagura via,
    10     a grans he pochs; agreduar sabeu;
    11     resitar mal, si l’hoiu, no voleu;
    12     dau comiat al qui de senyn desvia,
    13     o·l mateu prest en aver conaxença
    14     no del que us tanyn, mas de son poch saber,
    15     avent lo tret de son primer voler
    16     e fent l’estar pensant, per gran tamença.

    17     Mar passareu, per singular offença
    18     a les gens ffer, de saber freturans;
    19     reguonaxent los asenyalats dans
    20     q’euran rabuts per vostra depertença,
    21     vos correran mirar a la pertida,
    22     e llavos, crech, crexera llur desig;
    23     sentint lo be qui·ls es axit del mig,
    24     a carrech llur, passaran mala vida.

    25     Donzella sou de bona part axida;
    26     or es matall al qual vos acompar;
    27     rosa la flor que meraxeu portar;
    28     joya, robi, per bonesa complida.
    29     Sabeu regir la gent desordenada;
    30     tant com valeu pot conexer nengu;
    31     ab senyn mostrau voler a cadescu;
    32     no sap que Deu vostra valor provada.

    33     Generalment no sera pobblicada
    34     vostra bondat, ne perticular menyns;
    35     no tindran tant, savis discrets, lo senyns
    36     dels qui u diran, per virtut aprovada;
    37     per que, donchs, jo, a qui senyn no conssella,
    38     si so no dich que·l sabent no pot dir.
    39     Sia scusats per vos, qui·m plau servir
    40     e de qui pens lo mon sa meravella.

    41     Urgell pendra, partint na vos, donzella,
    42     tala ten gran, que no·s pot presumir;
    43     apres, pero, la pendra, sens fallir,
    44     lo regne tot, Portogual he Castella.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 222.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc